Условия за ползване

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от Bombay Sunset Бижута. В целия сайт се отнасят термините „ние“, „нас“ и „нашите“ Bombay Sunset Бижута. Bombay Sunset Бижутерията предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие, че приемате всички условия, политики и известия, посочени тук.

С посещението на нашия сайт и / или закупуване на нещо от нас, вие се включат в нашия "Service" и са съгласни да бъдат обвързани от следните срокове и условия ( "Условия за ползване", "Условия"), включително тези допълнителни условия и политики споменати тук и / или достъпна чрез електронна препратка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, без ограничение на браузъри, доставчици, клиенти, търговци, и / или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди да получите достъп или използване на нашия уебсайт. Чрез достъпа до или използването на всяка част от сайта, Вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с всички условия и условията на това споразумение, тогава не може да влезете в сайта или да ползвате услугите му.

Всички нови функции и инструменти, които се добавят към текущия магазин също е обект на условията за ползване. Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и / или промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверявате тази страница периодично за промени. Ако продължите да използвате сайта след публикуването на промените, това е равнозначно на приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства в Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформа за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие декларирате, че сте най-малко на пълнолетие във вашата държава или област на пребиваване, или, че вие ​​сте пълнолетие във вашата държава или област на пребиваване и сте ни дали съгласието си позволи някой от вашите малки издръжка да ползвате този сайт.
Нямате право да използвате нашите продукти за незаконна или неразрешена цел нито можете, при използването на услугата, да нарушават закони във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предаде никакви червеи или вируси или всеки код от разрушително естество.
Нарушение или нарушение на някое от правилата ще доведе до незабавно прекратяване на услугите си.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ

Ние си запазваме правото си да отказваме услуги на всеки, за който по някаква причина и по всяко време имаме основание.
Вие разбирате, че вашето съдържание (не включително информация за кредитни карти), могат да бъдат прехвърляни некриптиран и включва (а) предавания по различни мрежи, и (б) промени в съответствие с тях и се адаптират към техническите изисквания за свързване на мрежи и устройства. Кредитна карта, защото винаги криптирани по време на прехвърляне на данни по мрежите.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродават или използват всяка част от Услугата, използването на Услугата, или достъп до Услугата или контакт на сайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас .
Заглавията, използвани в настоящото споразумение са включени за ваше удобство, но ще ограничи или по друг начин засяга настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОСТ И ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не трябва да се разчитат или използват като единствена основа за вземане на решения, без да се консултират с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите в този сайт е на ваш собствен риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация, непременно, не е актуална и е осигурен само за справка. Ние си запазваме правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, но ние нямаме задължение да актуализира всяка информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че е Ваше задължение е да следи промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ПРОМЯНА НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цени за нашите продукти са обект на промяна без предупреждение.
Ние си запазваме правото по всяко време да променя или да прекрати Услугата (или част от него или съдържание) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност към Вас или към трета страна за всяка промяна, изменение на цените, спиране или прекратяване на Услугите.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Някои продукти или услуги могат да се предоставят изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и които подлежат на връщане или замяна само според нашата политика на връщане.
Направихме всичко възможно, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че мониторът на вашия монитор на който и да е цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме длъжни да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на никое лице, географски регион или юрисдикция. Ние можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предупреждение, по усмотрение на нас. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяко предложение за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидно, когато е забранено.
Не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или други материали, закупени или получени чрез вас ще отговарят на вашите очаквания, или че има някакви грешки в Service ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТАКСИТЕ И СМЕТКАТА

Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която сте направили с нас. Възможно е по свое усмотрение да ограничим или да анулираме закупените на човек, на домакинство или по поръчка количества. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под една и съща клиентска сметка, една и съща кредитна карта и / или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и / или доставка. В случай, че извършим промяна или отмяна на поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и / или адреса за фактуриране / телефонния номер, предоставен в момента на извършване на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме нареждания, които, по наше мнение, изглежда се поставят от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите текуща, пълна и точна информация за покупка и сметка за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате вашия акаунт и друга информация, включително вашия имейл адрес и номера на кредитни карти и срокове на годност, за да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при нужда.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика на връщане

РАЗДЕЛ 7 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Ние може да ви осигури достъп до инструменти на трети страни, върху които ние нито следят нито имат някакъв контрол, нито вход.
Вие потвърждавате и приемате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти "както е" и "както е на разположение", без никакви гаранции, декларации или условия от всякакъв вид и без одобрение. Ние няма да носи отговорност, възникнала от или във връзка с използването на допълнителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от Ваша страна на допълнителни инструменти, предлагани чрез сайта е изцяло на ваша отговорност и преценка и трябва да се уверите, че сте запознати с и одобрява от условията, при които средства са предвидени от съответната трета страна доставчик (а).
Ние може също така, в бъдеще, да предложат нови услуги и / или характеристики чрез сайта (включително, освобождаване на нови инструменти и ресурси). Тези нови характеристики и / или услуги, е предмет на тези Общи условия.

РАЗДЕЛ 8 - ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Трети страни във връзките на този сайт може да ви насочи към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не сме отговорни за разглеждането или оценката на съдържанието или точността и няма гаранция и няма да има никаква отговорност за каквито и материали на трети лица или интернет страници, или за всякакви други материали, продукти или услуги на трети лица.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАР НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И ДРУГИ ИЗПЪЛНЕНИЯ

Ако по наша поръчка изпратите определени конкретни изявления (например записи в конкурси) или без да получите искане от нас, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (Колективно "коментари"), вие се съгласявате, че можем по всяко време без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и по друг начин използваме на каквито и да било носители коментарите, които ни изпращате. Ние сме и няма да имаме задължение (1) да поддържаме всякакви коментари поверително; (2) да изплати обезщетение за коментари; Или (3), за да отговори на коментарите.
Ние може, но няма задължението да, следи, редактира или премахва съдържание, което ние определяме по наше усмотрение са незаконни, обидни, заплашителни, клеветнически, порнографски, неприлични или по друг начин нежелателен или нарушава интелектуалната собственост всяка страна или тези Условия за ползване .
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават правата на която и да е трета страна, включително авторско право, търговска марка, поверителност, личност или други лични или собственически права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат лъжливи или по друг начин неправомерни, злоупотребяващи или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Нямате право да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате на друг, освен себе си, или по друг начин да заблудите нас или трети страни по отношение на произхода на коментари. Вие носите пълна отговорност за всички коментари, които правите, и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

С подаването на лична информация в магазина се урежда от нашата политика за поверителност. За да видите нашата Декларация за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕОБХОДИМИ И ОПИТИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описанието на продукта, цените, промоциите, офертите, таксите за доставка на продукти, транзитните времена и наличността. Ние си запазваме правото да поправяме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако всяка информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си) ,
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за ценообразуване, освен ако това се изисква от закона. Не е посочена конкретна дата на актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се укаже, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е била променена или актуализирана.

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНИ ПОЛЗИ

В допълнение към други забрани, провъзгласени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за незаконни цели; (б) да бъдат привличани други да изпълняват или не участват в незаконни действия; (в ) да нарушава всички международни, федерални, провинциални или държавни регламенти, правила, закони, или местни наредби; (г) да нарушава или нарушава нашите права на интелектуална собственост или други права на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормози, злоупотреба, обида , вреда, опозоряване, клевета, омаловажаване, сплашване или дискриминация въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, произход или увреждане; (е) да представи невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предават вируси или друг вид зловреден код, който ще бъде или може да се използва по начин, който ще се отрази на функционалността или извършването на услугата или на всички свързани с интернет, други сайтове или интернет; (з) да събира или следи лична информация на трети лица; (и) за спам, Phish, фарм, под претекст, паяк, пълзи или лом; (к) за всеки неприлични или неморални цел; или (к) да се намесва или заобикаляне на защитните елементи на Услугата или специален уебсайт, други уеб сайтове, или интернет. Ние си запазваме правото да прекрати използването на услугата или всяко свързано сайт за нарушаване на някое от изключенията от нея.

РАЗДЕЛ 13 - ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ; ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време може да премахнете услугата за неопределен период от време или да се откажа от услугата по всяко време, без да ви уведоми.
Вие изрично се съгласявате, че ползването или невъзможността да използвате услугата е на ваш личен риск. Услугата и всички продукти и услуги, които ви се предоставят чрез услугата, са (с изключение на изрично упоменатите от нас) предоставени "както са" и "налични" за ваша употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, Включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, търговско качество, годност за определена цел, трайност, право на собственост и ненарушение.
В никакъв случай няма Bombay Sunset Бижутерия, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, контрагенти, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели са отговорни за всякакви наранявания, загуби, претенции или всякакви преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи вреди на всякакви вид, включително, без ограничение, загубени печалби, загубени приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за заместване или други подобни щети, независимо дали се основават на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването на някое от услугата или всякакви продукти, закупени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с използването на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание или загуба или повреда на всякакъв вид, възникнал в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори и да е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции, нашата отговорност е ограничена до максимално разрешената от закона степен.

РАЗДЕЛ 14 - ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да стоите безвредни Bombay Sunset Бижута и нашият родител, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, контрагенти, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от каквото и да било искане или искане, включително разумни адвокатски хонорари, направени от която и да е трета страна поради или произтичащи от вашето нарушение на настоящите Условия за ползване или на документите, които те съдържат чрез позоваване или нарушаването на който и да е закон или правата на трета страна.

РАЗДЕЛ 15 - НЕЗАВИСИМОСТ

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване се определя като незаконна, невалидна или неприложима, тази клауза следва въпреки това да подлежи на изпълнение в най-голяма степен, позволена от приложимото право, и неприложима част се счита за да бъдат отделени от тези Условия за служба, това решение не засяга валидността и приложимостта на всички други останали разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ

Задълженията и отговорностите на страните, направени преди датата на прекратяване ще останат в сила прекратяването на настоящото споразумение, за всички цели.
Настоящите Общи условия влизат в сила, освен ако не бъде прекратена от Вас или от нас. Можете да прекратите тези Условия за ползване по всяко време от уведомлението, че не искате да използвате нашите услуги, или когато се преустанови използването на нашия сайт.
Ако по наше решение се провалиш, или подозирате, че сте се провалили, за да се съобразят с всяко условие или разпоредба от тези Условия за ползване, ние също може да прекрати настоящото споразумение по всяко време без предупреждение и ще продължава да носи отговорност за всички дължими суми до до и включително датата на прекратяване и / или съответно може да отрече, имате достъп до нашите услуги (или част от него).

СЕКЦИЯ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ

Провалът на нас, за да упражни или не приложи свое право или разпоредба от тези Условия за ползване, не представлява отказ от това право или разпоредба.
Тези Условия за ползване и всички правила или правилата за експлоатация, публикувани от нас в този сайт, или във връзка с услугата представлява споразумението и уговорката между вас и нас и регламентират използването на услугата, която замества всички предишни или едновременни споразумения, комуникации и предложения , независимо дали устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всякакви предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти в тълкуването на тези Условия за ползване няма да се тълкува срещу изготвянето на партията.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Тези Общи условия и всякакви отделни споразумения, по които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и се тълкуват в съответствие със законите на MISS SUNSET SL B88493358, Pasaje Anchuelo 1, 2D, 28030 Мадрид, Мадрид, Испания.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА УСЛУГАТА

Можете да прегледате най-актуалната версия на Условията за ползване по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше усмотрение, да се актуализират, променят или замени всяка част от тези Условия за ползване, като публикува актуализации и промени в нашия сайт. Ваша е отговорността да проверите нашия уебсайт периодично за промени. Ако продължите да използвате или достъп до нашия сайт или услугата след публикуването на промени в тези условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ

Въпроси относно Условията за ползване трябва да ни бъдат изпратени на info@bombaysunset.com.